קובץ השיחות הארוכות של הבודהה


קובץ השיחות הארוכות המכונה ״דיגהה ניקאיה״ מהווה את החלק הראשון של הכתבים הבודהיסטים. הספר כולל 34 שיחות שהתרחשו בהודו בין הבודהה ותלמידיו לפני יותר מ-2500 שנה ומהווה הצגה אותנטית ומעמיקה של הלימוד הבודהיסטי המקורי.


הקדמה

פָּאלִית – שפת הכתבים

חלק ראשון – החלק על המוסר

1 רשת כל ההשקפות | Brahmajāla Sutta

2 פירות חיי הפרישות | Sāmmaññaphala Sutta

3 השיחה עם אַמְבַּטְּהַה | Ambaṭṭha Sutta

4 השיחה עם סוֹנַדַנְדַה | Soṇadaṇḍa Sutta

5 השיחה עם קוּטַדַנְטַה | Kūṭadanta Sutta

6 השיחה עם מַהָאלִי | Mahāli Sutta

7 השיחה עם גָ'אלִיַה | Jāliya Sutta

8 השיחה המקיפה על שאגת האריה | Mahāsīhanāda Sutta

9 השיחה עם פּוֹטְהַפָּאדַה | Poṭṭhapāda Sutta

10 השיחה עם סוּבְּהַה | Subha Sutta

11 השיחה עם קֶבַדְּהַה | Kevaddha Sutta

12 השיחה עם לוֹהִיצַּ'ה | Lohicca Sutta

13 השיחה על שלוש הידיעות | Tevijja Sutta

חלק שני – החלק הגדול

14 השיחה המקיפה על השושלת | Mahāpadāna Sutta

15 השיחה המקיפה על סיבתיות | Mahānidāna Sutta

16 השיחה המקיפה על הנִיבָּאנַה הסופית | Mahāparinibāna Sutta

17 השיחה על מַהָאסוּדַסַּנַה | Mahāsudassana Sutta

18 השיחה עם גַ'נַבַסַבְּהַה | Janavasabha Sutta

19 השיחה על הכלכל הדגול | Mahāgovinda Sutta

20 השיחה על האסיפה הגדולה | Mahāsamaya Sutta

21 השיחה על שאלותיו של סַקַּה |Sakkapañha Sutta

22 השיחה המקיפה על פיתוח קשב | Mahāsatipaṭṭhāna Sutta

23 השיחה עם פָּאיָאסִי | Pāyāsi Sutta

חלק שלישי – חלק הפָּאטִיקַה

24 השיחה על פָּאטִיקַה | Pāṭika Sutta

25 שאגת האריה באוּדוּמְבַּרִיקַה | Udumbarika-Sīhanāda Sutta

26 שאגת האריה על הנעת הגלגל | Cakkavatti-Sīhanāda Sutta

27 השיחה על ידיעת הראשית | Aggañña Sutta

28 אמון מעורר השראה | Sampasādanīya Sutta

29 השיחה הנהדרת | Pāsādika Sutta

30 השיחה על סימניו של אדם דגול | Lakkhaṇa Sutta

31 השיחה עם סִיגָאלַה | Sigāla Sutta

32 אימרות מגן | Āṭānāṭiya Sutta

33 הדקלום בחברותא | Sangīti Sutta

34 הצגת העשרות | Dasuttara Sutta

רשימות

מושגים בפָּאלִית

מושגים בעברית

שמות

מקומות

ישויות

שבטים